Civiel recht

Civiel recht is een algemene benaming voor de rechtsgebieden die de rechten en plichten tussen personen of ondernemers onderling regelen. Incassovorderingen, geschillen over overeenkomsten of wanprestatie zijn algemene civiele onderwerpen waarin wij u kunnen bijstaan. Indien u een incassovordering op iemand heeft kunnen wij u tegen zeer aantrekkelijke tarieven bijstaan.

Wij kunnen u onder andere bijstaan bij de volgende situaties:

  • Incassovorderingen en overige vorderingen.
  • Geschillen over overeenkomsten en contracten.
  • Algemene voorwaarden.