Grondrechten

Grondrechten zijn fundamentele rechten die iedere persoon heeft. Grondrechten moeten een menswaardig bestaan garanderen. U kunt hierbij denken aan het recht op gelijke behandeling / non-discriminatie, het recht op wonen en vrijheid van meningsuiting. Grondrechten zijn rechten die kunnen worden ingeroepen tegen de overheid, maar in sommige gevallen kunnen deze ook tussen personen onderling worden ingeroepen. mr. Elsa van de Loo heeft veel kennis van het gelijkebehandelingsrecht en staat geregeld particulieren bij in non-discriminatie zaken. Dit kan zich afspelen op de werkvloer, maar ook op school of bij de toegang tot goederen en diensten.

Wij kunnen u onder andere bijstaan in de volgende situaties:

  • Op werk of tijdens een sollicitatie. Wordt uw contract niet verlengd of wordt uw sollicitatie niet in behandeling genomen vanwege een reden die samenhangt met gelijke behandeling? Krijgt u niet de juiste aanpassing voor uw handicap/chronische ziekte op de werkvloer?
  • Op school. Onder andere bij geschillen over toegankelijk- en inclusief onderwijs maar ook bij aanpassingen voor leerlingen.
  • Zwangerschapsdiscriminatie op school of op uw werk. Indien de onderwijsinstelling bijvoorbeeld onvoldoende aanpassing verricht vanwege de zwangerschap. Uw contract op werk wordt niet verlengd of u wordt benadeeld vanwege uw zwangerschap.