Kosten

Advocatenkantoor Van de Loo staat voor toegankelijke en betaalbare rechtshulp. Wij kunnen u bijstaan op basis van gefinancierde rechtshulp, een rechtsbijstandverzekering, op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. Ook voor ondernemers hebben wij interessante opties. Wij kunnen u tevens bijstaan in incassoprocedures. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende opties.

Gefinancierde rechtshulp

Advocatenkantoor Van de Loo vindt het belangrijk dat personen met een lager inkomen ook toegang hebben tot goede rechtshulp. Daarom staan wij u ook bij op basis van gefinancierde rechtshulp. Dit betekent dat als u niet veel verdient, u alleen een eigen bijdrage betaalt voor de behandeling van uw zaak. Dit heet gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) en wordt aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand

Hier kunt u lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp. Hier kunt u lezen wat de hoogte van de eigen bijdrage is, afhankelijk van uw inkomen.

De advocaat vraagt voor u de gefinancierde rechtshulp aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt aan de hand van uw inkomen van twee jaar eerder en uw vermogen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Is uw inkomen sterk gedaald ten opzichte van twee jaar geleden dan kunt u ook vragen om naar uw huidige inkomen te kijken. Wij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden.

Advocatenkantoor Van de Loo staat voor hoogwaardige kwaliteit en heeft een “High Trust” overeenkomst met de Raad van Rechtsbijstand.

High Trust

Rechtsbijstand verzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. Uw verzekering bepaalt of het rechtsgebied en de zaak onder de dekking van uw verzekering valt. Indien dit het geval is zal de advocaat, nadat u de zaak heeft aangemeld bij uw verzekeraar, nadere afspraken maken met de rechtsbijstandsverzekeraar over de tarieven.

Ook in procedures waar verplichte rechtsbijstand door een advocaat niet aan de orde is, zoals zaken voor de kantonrechter en bestuursrechtelijke geschillen, heeft u recht op vrije advocaatkeuze.  Voor vragen over de vrije advocaatkeuze kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Uurtarief of vaste prijs afspraak

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en geen rechtsbijstandverzekering heeft, wordt u bijgestaan op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. In sommige gevallen kan er ook gewerkt worden op basis van een vast bedrag voor de behandeling van de gehele zaak. Dit kan alleen als uw zaak zich hiervoor leent.

U kunt altijd kosteloos bellen om de situatie voor te leggen. Voor een eerste oriënterend gesprek worden vaste tarieven gehanteerd van een bedrag van € 50,- exclusief BTW (€ 60,50 incl. BTW) voor een gesprek van een half uur en een bedrag van 100,- EUR exclusief BTW (€ 121,- incl. BTW) voor een gesprek van een uur. Daarna zullen nadere financiële afspraken worden gemaakt.