Onderwijsrecht

Soms loopt het op school anders dan gepland en kan er een geschil ontstaan. Dit kunnen situaties zijn waarbij juridische bijstand verstandig of soms noodzakelijk is. In het onderwijsrecht komen namelijk verschillende rechtsgebieden van bestuurs-, civiel en strafrecht samen. Het is belangrijk dat u tijdig weet hoe te handelen. Samen met u bekijken wij wat nodig is om de best mogelijke oplossing te bereiken. Hierbij staan de belangen van de leerling altijd voorop.

Wij kunnen u onder andere bijstaan bij de volgende situaties:

  • Een leerling met een handicap / chronische ziekte krijgt niet de juiste aanpassing in het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld gaan om toets tijd verlenging maar ook om (medische) zorg of hulpmiddelen in het onderwijs.
  • Een (dreigende) verwijdering van school omdat de school geen passend onderwijs meer kan bieden of vanwege (vermeend) wangedrag.
  • Een school weigert de leerling in te schrijven.
  • Een bindend afwijzend studieadvies.
  • Er zijn fouten gemaakt bij de examinering op school.
  • Leerlingenvervoer naar school.

Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden genoemd. Ook als uw situatie hier niet tussen staat kunt u contact opnemen om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

* mr. E.B. van de Loo is lid van de NVOR (Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht)